LGS Ernakulam and Kannur Answer Key (20.12.2014)

Examination Date :- 20.12.2014 
Question Paper Code :- 2**/2014 


83. 14, 18, 16, 15, 17 എന്നീ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി?
A] 16
B] 18
C] 14
D] 17
84. ഒരു മട്ടത്രികോണത്തിന്റെ രണ്ടു കോണുകളുടെ അളവുകൾ ആകാൻ സാധ്യതഇല്ലാത്തവ

A] 45, 45
B] 60, 30
C] 20, 80
D] 20, 70
85. 8, 12, 16 ഇവയുടെ ഉ.സാ.ഘ ?

A] 8
B] 4
C] 6
D] 12
86. 23*6/6+2 =??
A] 140
B] 25
C] 138
D] 26
87. 4, 11, 18, ..... ഈ സംഖ്യാശ്രേണിയിലെ അടുത്ത രണ്ടു സംഖ്യകൾ ഏഴുതുക

A] 25, 32
B] 20, 22
C] 24, 31
D] 21, 28
88. 625, 225, 121, 149 ഇതിൽ ചേരാത്തത് ഏടുത്തെഴുതുക ?

A] 121
B] 149
C] 225
D] 625
90. 6348-ൽ 100-ന്റെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം ഏതാണ്?

A] 4
B] 6
C] 3
D] 8
91. ശരാശരി വേഗത 30 കിലോമീറ്റർ / മണിക്കുറും സഞ്ചരിച്ച ദൂരം 600 കിലോമീറ്ററും ആണെങ്കിൽ സമയമെത്ര ?
A] 20
B] 30
C] 26
D] 15
92. ഒരു മട്ടത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളുടെ അളവുകൾ ആകാൻ സാധ്യത ഇല്ലാത്തത് തരംതിരിക്കുക
A] 4,5,3
B] 12,9,15
C] 14,5,15
D] 6,8,10
93. അച്ഛന്റെയും മകന്റെയും വയസ്സുകളുടെ തുക 72 ആണ്. അവരുടെ വയസ്സുകളുടെ അംശബന്ധം 5 ആയാൽ അച്ഛന് മകനേക്കാൾ എത്ര വയസ്സ് കൂടുതൽ ഉണ്ട്?

A] 17
B] 18
C] 19
D] 20
94. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ആരോഹണക്രമം ഏത്?

A] 0.0218, 0.352, 0.561
B] 0.352, 0.0218, 0.561
C] 0.561, 0.0218, 0.352
D] 0.0218, 0.561, 0.352
95. 10,000 രൂപ മുടക്കി കച്ചവടം നടത്തിയ ഒരാൾക്ക് ₹ 800 ലാഭം കിട്ടിയെങ്കിൽ അയാൾക്ക്‌ മുടക്കു മുതലിന്റെ എത്ര ശതമാനം ലാഭം കിട്ടി?

A] 7%
B] 8.5%
C] 4%
D] 8%
96. 3242- 2113 = ??
A] 1291
B] 1129
C] 1219
D]  1131
97. 21, 32, 16 എന്നീ സംഖ്യകളുടെ ല.സാ.ഗു കാണുക.

A] 16
B] 96
C] 2
D] 3
Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*
Share :
+
Previous
Next Post »
0 Comments for "LGS Ernakulam and Kannur Answer Key (20.12.2014)"

 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia
Back To Top